Shamanistisk Trossamfund

Indmeldelsesblanket
Navn: __________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________

By og postnummer: ________________________________________________________

Fødselsdag måned og år: ___________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________

Telefon: _________________________________________________________________

Mobiltelefon: _____________________________________________________________


Jeg erklærer herved, at jeg ikke er medlem af noget andet trossamfund.


Dato:________________________


Underskrift: _________________________________________


Blanketten sendes til:

John Russell-Møller (formand)
Enghavevej 31, 4. dør. 43
1674 København


Du må gerne printe blanketten ud og underskrive den, og så scanne den og sende den som vedhæftet fil pr. mail til shamanistisktrossamfund@gmail.com